فهارو http://faharo.mihanblog.com 2020-04-03T13:27:51+01:00 text/html 2016-12-27T13:37:41+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi پنجمین شماره آفتاب البرز منتشر شد http://faharo.mihanblog.com/post/137 <div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Koodak" size="5">پنجمین شماره آفتاب البرز &nbsp;منتشر شد</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8280182092/aftabalbor5.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8280182118/aa5.bmp" alt=""></a></div> text/html 2016-09-25T04:33:04+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi كانال كانال رسمی گروه روابط عمومی دانشگاه علمی كاربردی فرهنگ و هنر البرز http://faharo.mihanblog.com/post/136 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>برای عضویت در كانال رسمی گروه روابط عمومی دانشگاه بر روی تصویر زیر كلیك كنید</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BowhsUE15xUO7Y2_Lm5FZA" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8268554776/181.jpg" alt=""></a></div> text/html 2016-09-04T04:31:45+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi چهارمین شماره آفتاب البرز منتشر شد http://faharo.mihanblog.com/post/135 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(52, 52, 52); padding: 10px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">چهارمین&nbsp;شماره آفتاب البرز</font></span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(52, 52, 52); padding: 10px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">منتشر شد</font></span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(52, 52, 52); padding: 10px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-large; font-weight: normal; line-height: normal;">&nbsp;(مدیر مسئول استاد حمیدرضا رضایی)</span></span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(52, 52, 52); padding: 10px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">برای مطالعه بر تصویر زیر كلیك كنید</font></span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(52, 52, 52); padding: 10px; line-height: 25px; font-family: yekan; text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8266188492/aftabealborz4.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8266188442/aa.bmp" alt=""></a></p> text/html 2016-07-14T09:56:15+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi سومین شماره آفتاب البرز منتشر شد http://faharo.mihanblog.com/post/134 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سومین شماره آفتاب البرز منتشر شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;(مدیر مسئول استاد حمیدرضا رضایی)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">برای مطالعه بر روی عكس زیر كلیك كنید</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8259689376/aa3.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8259689326/aa3.bmp" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-06-16T09:09:33+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi گزارشات استاد دكتر محمد صابری در سایت آپارات http://faharo.mihanblog.com/post/132 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8256034926/saberrrri.JPG" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">برای مشاهده گزارشات استاد دكتر محمد صابری در سایت آپارات</font><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;بر تصویر زیر كلیك كنید</font></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aparat.com/saberi.m" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8256035134/com_aparat.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><br></font></div> text/html 2016-06-16T09:05:21+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi گزارشی از استاد محمد صابری با موضوع محرم و امام حسین (ع) http://faharo.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/jAT1u]</div> text/html 2016-06-16T08:59:32+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi گزارشی از استاد محمد صابری با موضوع میلاد امام زمان (عج) http://faharo.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/jO9HZ]</div> text/html 2016-06-14T13:33:57+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi به همین سادگی گزارشی از استاد دكتر محمد صابری در خصوص افطار دهی در ماه مبارك رمضان http://faharo.mihanblog.com/post/128 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/jtZzD]</div> text/html 2016-06-14T13:16:07+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi نجوا با سرورم ... گزارش استاد دكتر محمدصابری در خصوص نیمه شعبان http://faharo.mihanblog.com/post/127 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Hekv1]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">اگر بی قراری بدان یار یاری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">بهشتی كه سرخوش زدیدار یاری</font></div> text/html 2016-06-05T09:31:15+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi جزوه درس اصول وفنون مصاحبه استاد حمید رضا رضایی http://faharo.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8229952418/ostadrezaeeeeeee.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جزوه درس اصول وفنون مصاحبه استاد حمید رضا رضایی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8254420526/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8223401768/download_btn_04.png" alt=""></a></div> text/html 2016-06-05T09:27:47+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi جزوه درس برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی استاد حمیدرضا رضایی http://faharo.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8229943034/rezaei.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جزوه درس برنامه ریزی و بودجه در &nbsp;روابط عمومی استاد حمیدرضا رضایی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8254420192/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8228367018/download_510.jpg" alt=""></a></div> text/html 2016-06-05T09:24:09+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi جزوه درس برگزاری جشنواره ،سمینار وهمایشها استاد حمیدرضا رضایی http://faharo.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8229952418/ostadrezaeeeeeee.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جزوه درس برگزاری جشنواره &nbsp;،سمینار وهمایشها &nbsp;استاد حمیدرضا رضایی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8254419550/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7_.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8194907676/download_iransit15665.png" alt=""></a></div> text/html 2016-06-05T09:20:49+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi جزوه درس چاپ ونشر استاد حمیدرضا رضایی http://faharo.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8229943034/rezaei.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جزوه درس چاپ ونشر استاد حمیدرضا رضایی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8254419142/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%DA%86%D8%A7%D9%BE_%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B1.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8228699884/download_button1.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-06-05T09:15:51+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi جزوه درس سیاست خبری استاد حمیدرضا رضایی http://faharo.mihanblog.com/post/122 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8229952418/ostadrezaeeeeeee.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">جزوه درس سیاست خبری استاد حمیدرضا رضایی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8254418634/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8230157484/Download_button_300x91.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-06-02T05:14:55+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi جزوه برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی استاد قائمی http://faharo.mihanblog.com/post/121 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">جزوه برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی استاد قائمی</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8254002068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8254002342/images.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-05-30T11:00:21+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi فروشگاه محمدی لیندی (عامل مجاز فروش قطعات یدكی) http://faharo.mihanblog.com/post/120 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8253700476/headerbbbb.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8253701268/hmlindi.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">برای مشاهده تصویر بزرگ بر بنر فوق كلیك كنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'Entezar <---------'; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(241, 242, 238);">نشانی : مازندران - قائمشهر - كمربندی - جنب مسجد رسول&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(241, 242, 238);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'Entezar <---------'; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(241, 242, 238);">- عامل مجاز فروش سایپایدك</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(241, 242, 238);"><span dir="LTR"></span>-</span><b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'Entezar <---------'; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(241, 242, 238);">هادی محمدی لیندی</span></b></p></div></div> text/html 2016-05-30T09:10:00+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi چگونه نگران سابقه مجازی مان نباشیم ؟ http://faharo.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8240129318/man3.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">چگونه نگران سابقه مجازی مان نباشیم ؟</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">برای مطالعه مطلب بر تصویر ذیل كلیك كنید</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.sedayeresaneh.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%85-%D8%9F" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243257668/sr.gif"></a></div> text/html 2016-05-02T04:58:34+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi تحقیق در مورد اثر هنرخوشنویسی بر افراد جامعه http://faharo.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تحقیق در مورد&nbsp;اثر هنرخوشنویسی بر افراد جامعه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">(تهیه كننده ابوطالب محمدی لیندی)</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8249644042/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.ppsx.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8249643668/images_1_.png" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-05-01T06:09:35+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi دومین شماره آفتاب البرز به سردبیری استاد رضایی منتشر شد http://faharo.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">دومین شماره آفتاب البرز منتشر شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">برای مطالعه بر تصویر زیر كلیك كنید</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8249503284/aftabealborz.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8249504026/afaf.jpg" alt=""></a></div> text/html 2016-05-01T02:58:56+01:00 faharo.mihanblog.com amlindi روز معلم بر تمامی اساتید محترم مباركباد. http://faharo.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8249489000/OOOOOOOOOOOO.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8249489042/OOOOOOOOOO.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">روز معلم بر تمامی اساتید محترم مباركباد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div>