تبلیغات
فهارو - محورهای كلی درس پوشش خبری ، ارتباطات بین الملل و مدیریت راهبردی سازمان استاد جهانی

محورهای كلی درس پوشش خبری

1.شرایط شكل گیری افكار عمومی در پوشش خبری

2.تاكتیكهای خبری در پوشش خبری

3.تاكتیكهای خبری چه هدفی دارند

4.نظام های رسانه ای و پوشش خبری

5.چهار عامل اساسی نظام رسانه ای

6.پوشش خبری و ارتباطات اقناعی

7.جنگ روانی و پوشش خبری

8.ماهیت جنگ روانی

9.پوشش خبری و ارتباطات سیاسی

10.دروازه بانی خبر

11.فرآیند دروازبانی خبر

12.الگوهای ارتباطی و پوشش خبری

            محورهای كلی درس ارتباطات بین الملل


1.ارتباطات بین الملل و هویت انسانی

2.كاركردهای ارتباطات بین الملل

3.اجزای ارتباطات بین الملل و توضیح آن

4.پنج عامل جایگاه ارتباطات بین الملل را توضیح دهید .

5.جهان سوم ، نوسازی و ارتباطات بین الملل

6.ساختار كشورهای جهان سوم

7.جریان فرامرزی اطلاعات

8.ارتباطات بین الملل و شبكه های اجتماعی

9.ارتباطات بین الملل و اطلاعات و توسعه

10.تكنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطات بین الملل

11.رابطه ارتباطات بین الملل و روابط بین الملل ( از جزوه تایپی )

محورهای كلی درس مدیریت راهبردی سازمان

1.مفاهیم و تعریف مدیریت راهبردی

2.مدیریت و رهبری اثر بخش

3.شاخص های مدیریت راهبردی

4.مدیریت راهبردی و كارآفرینی

5.مدیریت راهبردی و انگیزش

6.شش عامل اصلی مدیریت راهبردی

7.رهیافت های نگرش در مدیریت

8.نظریات اقتضایی و دیدگاههای نوین رهبری

برچسب ها: دكتر علی جهانی، علی جهانی، استاد علی جهانی، محورهای كلی درس پوشش خبری، ارتباطات بین الملل و مدیریت راهبردی سازمان استاد جهانی، فهارو، ابوطالب محمدی لیندی،
ارسال توسط amlindi
آرشیو مطالب
امکانات دیگر
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ